Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹z›

Pismik ‹z› se wugranja ako [z]

pśed ‹a›, ‹e›, ‹o›, ‹u›, ‹y› (pśir. wokale)

Pśikłady: zazarzaś, zezemjowaś, zogoliś, mrozowaty, zuby, wuzučki, zymnučki, ryzyk

Pokazka: Kombinacija ‹z›‹i› resp. ‹z›‹ě› wustupujo jano we wupóžycenjach. ‹z› wugranja se w takich padach ako [z] abo [zʲ].

pśed ‹j›, ‹l›, ‹ł›, ‹m›, ‹n›, ‹ń›, ‹r›, ‹w› (pśir. sonoranty)

Pśikłady: zjaw, zlažka, złosny, změna, znaś, zrowatka, zwěrjeta

pśed ‹b›, ‹d›, ‹g›, ‹z›, ‹ž›, ‹ź› (pśir. spiwne obstruenty)

Pśikłady: cuzba, gnězdo, mórzgi, bźezzaměrny, rozžognowanje, zdźěliś

Pokazka: Kupka ‹z›‹z› móžo se zjadnoriś na jadnore [z], kótarež pó źěłach se artikulěrujo z krotkim wokomuźenim: rozzeleniś se.

Pokazka: Kupka ‹z›‹ž› móžo se w někotarych słowach zjadnoriś na [ʐ]: rozžognowaś.

Pismik ‹z› se wugranja ako [s]

pśed ‹c›, ‹ć›, ‹ch›, ‹f›, ‹k›, ‹p›, ‹s›, ‹š›, ‹ś›, ‹t›, ‹tš›, ‹tś› (a potencielnje pśed drugimi njespiwnymi obstruentami)

Pśikłady: rozcesaś, lězć, rozchadaś, bźezformny, gałuzka, rozpad, mjazsobny, rozšyriś, bźezśělnje, roztrěwaś, bźeztšužynowy, roztśepliś

Pokazka: ‹z› pśed ‹s›, ‹š›, ‹ś› móžo wóstaś teke nime.

Glědaj teke: Asimilacija.

we wuzuku

Pśikłady: raz, pśez, zarz

Glědaj teke: Zgubjenje spiwnosći we wuzuku.

Glědaj teke: ‹dz›, ‹t› pśed ‹z›.