Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹r›

Pismik ‹r› se wugranja ako [r]

w kuždej poziciji (z wuwześim pśed ‹ě›, ‹i›, ‹j›, ‹dž›)

Pśikłady: baran, reja, jazoro, rubiś, dermo, carny, gjardło, mórž, škórc, górka, staršy, jawor, bobr, pór

Pokazka: Kombinacija ‹r›‹r› wustupujo jano we wupóžycenjach abo w kompozitumach resp. na šawje morfemowu (na granicy mjazy dwěma morfemoma). Wóna se cesto zjadnorijo na [r]: koferradijo.

Pismik ‹r› se wugranja ako [rʲ]

pśed ‹ě›, ‹i› (pśir. wokale)

Pśikłady: rědka, ricaś, drěmaś, deklarěrowaś, měriś

Glědaj teke: Pismik ŕ, Palatalizacija.

gromaźe z ‹j› pśed ‹e›

Pśikłady: rjeśaz, ceptarje

Glědaj teke: Pismik ŕ, Palatalizacija.

Pismik ‹r› se wugranja ako [r] abo ako [rʲ]

pśed ‹j›‹a›, ‹j›‹o›, ‹j›‹u›

Pśikłady: rjagnuś, murjowaś, brjuchaty

Glědaj teke: Pismik ŕ, Palatalizacija.

Pismik ‹r› jo nimy

pśed ‹dž›

Pśikłady: rdžaś se, zemjerdžanje

Město preferěrowanego wugronjenja [r] móžotej se teke wugranjaś uwularnej zuka [ʀ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) abo [ʁ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku): zraniś.