Dolnoserbske wugronjenje

Wězba pismikowu ‹tš›

Wězba pismikowu ‹tš› se wugranja ako [t͡ʂ]

w kuždej poziciji

Pśikłady: tšach, wutšobka, bratš

Pokazka: Stoj-lic wězba pismikowu ‹tš› na šawje morfemowu (na granicy mjazy dwěma morfemoma, na pś. mjazy prefiksom a bazowym morfemom), móžo se wóna wugranjaś teke ako slěd dweju zukowu ([t][ʂ]): wótšmarowaś.

Glědaj teke: ‹č›.