Dolnoserbske wugronjenje

Sonoranty

Sonoranty maju pśecej głosowy zuk, ale z wuwześim wibrantow njamaju žeden šum. (...) Gaž powěda se wó sonorantach, su z tym powšyknje (...) nazale a likwidy měnjone. Fonetiski pak słušaju k sonorantam dalšne kupki zukow, wósebnje pśechodowe zuki a wokale.

Na bokach wó dolnoserbskem wugronjenju pomjenjuju se slědujuce zuki ako sonoranty: [j], [l], [lʲ], [m], [mʲ], [n], [ɲ], [ŋ], [ŋʲ], [r], [rʲ], [w], [wʲ]. Toś te konsonanty zaźaržuju se w zwisku z drugimi zukami hynac ako obstruenty.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).