Dolnoserbske wugronjenje

Zgubjenje spiwnosći we wuzuku

Spiwne obstruenty zgubiju w absolutnem wuzuku w normalnem paźe swóju spiwnosć. Stakim na pśikład wugranjamy gad a gat resp. gózdź a gósć na identisku wašnju. Jolic pak stoje we fleksiskich formach tych słow ‹d›, ‹dź› resp. ‹t›, ‹ć› pśed wokalom, pón jo rozdźěl pó spiwnosći zasej słyšaś, pśir. gada a gata, resp. gózdźa a gósća.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).