Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹e›

Pismik ‹e› se wugranja ako [ɛ]

we (fonetiskem) zazuku pó (nimem) ‹h›

Pśikłady: hendryška, heblak

Pokazka: ‹e› pó (nimem) ‹h› w zazuku wustupujo normalnje jano w – casy kradu starych – wupóžycenjach.

Glědaj teke: ‹h›.

w mjazyzuku: mjazy měkim a twardym konsonantom

Pśikłady: mjenaś, wjedro, Kamjeny, bźezradny, šćerba, pśebywaś, śerń, wórjech

w mjazyzuku: mjazy twardym a měkim konsonantom (z wuwześim słowa zemja a wót njogo twórjonych wótwóźenjow)

Pśikłady: deŕ, šerik, zamžerity, seś, zeźaržany

Pokazka: Pśed ‹j› a (w někotarych kontekstach) pśed ‹ń› móžo se ako warianta teke wugranjaś [e]: wěcej, ceji, typcheńk. Wěcej wó tom: Kaulfürst 2019, b. 16-17.

w mjazyzuku: mjazy twardyma konsonantoma

Pśikłady: tencas, žeden, šery, mech

Pokazka: Ako warianta móžo se wugranjaś teke [ɛ̞].

we wuzuku

Pśikłady: bytśe, prědne, bědnje, crjeje, groźe, zněśe, wence, włose

Pismik ‹e› se wugranja ako [e]

w słowje zemja a wót njogo twórjonych wótwóźenjach

Pśikłady: zemja, Nižozemjanaŕ, bźezzeminy, zemski

Pokazka: Ako warianśe móžotej se teke wugranjaś [e̝][ɪ̯] abo [ɛ̞][ɪ̯]. Wěcej wó tom: Kaulfürst 2019, b. 16.

Pismik ‹e› se wugranja ako [e̝]

w mjazyzuku: mjazy měkima konsonantoma

Pśikłady: rjemjeń, źeń, śeśko, rubjeńko, wótleśeś

Pokazka: Pśed ‹j› a (w někotarych kontekstach) pśed ‹ń› móžo se teke wugranjaś warianta [e]. Wěcej wó tom: Kaulfürst 2019, b. 16-17.