Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹f›

Pismik ‹f› se wugranja ako [f]

pśed ‹a›, ‹e›, ‹o›, ‹u›, ‹y› (pśir. wokale)

Pśikłady: fach, afekcija, forma, fukanje, fyzikaŕ

pśed ‹l›, ‹m›, ‹n›, ‹r›, ‹w› (pśed sonorantami z wuwześim pozicije pśed ‹j›)

Pśikłady: flaša, frizer, pufnuś, trjefmy, šefwizita

pśed ‹c›, ‹k›, ‹s›, ‹ś›, ‹t› (a potencielnje pśed drugimi njespiwnymi obstruentami)

Pśikłady: geografka, kaftan, štrofce, we lifśe, šlarafski

we wuzuku

Pśikłady: geograf, šef

Pismik ‹f› se wugranja ako [fʲ]

pśed ‹ě›, ‹i› (pśir. wokale)

Pśikłady: skartografěrowaś, fidle

Glědaj teke: Palatalizacija.

gromaźe z ‹j› pśed ‹e›

Pśikłady: pśitrjefjece

Glědaj teke: Palatalizacija.

Pismik ‹f› se wugranja ako [f] abo ako [fʲ]

pśed ‹j›‹a›, ‹j›‹o›

Pśikłady: pótrjefjony, fjord, trjefjachu

Glědaj teke: Palatalizacija.

Pismik ‹f› se wugranja ako [v]

potencielnje pśed ‹b›, ‹d›, ‹g›, ‹z›, ‹ž›, ‹ź› (pśir. spiwne obstruenty)

Pśikłady: Afghanaŕ

Pokazka: ‹f› wustupujo pśed drugimi spiwnymi obstruentami ako ‹g› jano na šawje morfemowu (na granicy mjazy dwěma morfemoma). W takich padach móžotej se wobej zuka wugranjaś jasnje wót se źělonej. ‹f› wóstanjo pótom njespiwne: šefdramaturg.

Glědaj teke: Asimilacija.

Zuk [f] njesłuša k zderbnjonemu inwentaroju zukow dolnoserbšćiny.