Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹i›

Pismik ‹i› se wugranja ako [i]

w kuždej poziciji

Pśikłady: pśibiś, źinsa, niźi, bliski, spiw, italski

‹i› njewugranja se w indigenych słowach žednje ako [ɪ], [ɨ] abo [ʏ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku).

Konsonant, ako stoj pśed ‹i›, dej se pśecej wugranjaś měko (palatalnje).

We wupóžycenjach móžo se ‹i› teke hynac realizěrowaś. Konkretne wugronjenje jo pón za wětšy part pódobne ako w nimšćinje. Realizěrowanja ako na pś. [ɨ], [ɪ] wustatkuju, až njewugranja se pśedchadny konsonant měko.

Glědaj teke: Rozdźěle pśi wugronjenju (dolnoserbšćina – nimšćina).