Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹ž›

Pismik ‹ž› se wugranja ako [ʐ]

pśed ‹a›, ‹e›, ‹o›, ‹u›, ‹y› (pśir. wokale)

Pśikłady: žadno, głažany, žeńska, nižej, žołdk, rožojty, žurny, kóžuch, žywy, cyžyk

Pokazka: Kombinacija ‹ž›‹i› resp. ‹ž›‹ě› wustupujo jano we wupóžycenjach.

pśed ‹j›, ‹l›, ‹ł›, ‹m›, ‹n›, ‹r›, ‹w› (pśir. sonoranty)

Pśikłady: nježli, žłob, wužmjety, móžno, žrědło, žwały

pśed ‹b›, ‹d›, ‹g› a potencielnje pśed ‹z›, ‹ž›, ‹ź› (pśir. spiwne obstruenty) (z wuwześim pozicije pśed ‹dź›)

Pśikłady: słužba, kuždy, byžgaś

Pismik ‹ž› se wugranja ako [ʑ]

pśed ‹dź›

Pśikłady: droždźeje, roždźe

Glědaj teke: Asimilacija.

Pismik ‹ž› se wugranja ako [ɕ]

pśed ‹ć›

Pśikłady: połožćo

Glědaj teke: Asimilacija.

Pismik ‹ž› se wugranja ako [ʂ]

pśed ‹c›, ‹k›, ‹p›, ‹s›, ‹t› (a potencielnje pśed drugimi njespiwnymi obstruentami) (z wuwześim pozicije pśed ‹ć›, ‹č›)

Pśikłady: drožcycka, smužka, pódrožstwo, wažtej

Glědaj teke: Asimilacija.

we wuzuku

Pśikłady: , jež, mórž, wótkulž

Glědaj teke: Zgubjenje spiwnosći we wuzuku.

Pismik ‹ž› se wugranja ako [ʃ]

pśed ‹č›

Pśikłady: śěžčej

Glědaj teke: Asimilacija.

Pśi wugronjenju pśedzłožki nejž- dajo mócnu tendencu, ‹ž› generelnje njespiwne wugranjaś. Wóno wugranja se pótom za tym, kaki zuk slědujo, ako [ʂ] resp. [ʃ] (nejžtuńšy), abo (pśed měkimi konsonantami) ako [ɕ] (nejžpjerwjej). Pśed spiwnymi konsonantami jo spiwne wugronjenje ako [ʐ] weto regularne (nejžgórjej).

Glědaj teke: ‹dž›, ‹t› pśed ‹ž›.