Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹ź›

Pismik ‹ź› se wugranja ako [ʑ]

pśed ‹a›, ‹e›, ‹ě›, ‹i›, ‹o›, ‹u› (pśir. wokale)

Pśikłady: źasety, pśiraźaś, źergaś, pónjeźele, źowcyny, łoźownik, źurja, rozbuźujucy, źěło, źěra, źinsa, łoźicka, źi

pśed ‹m›, ‹n›, ‹w› (pśir. sonoranty)

Pśikłady: suźmy, srjejźny, laźwina

pśed ‹b› a potencielnje pśed ‹d›, ‹g›, ‹z›, ‹ž›, ‹ź› (pśir. spiwnymi obstruentami)

Pśikłady: góźba, swajźbaŕ, swójźbny

Pismik ‹ź› se wugranja ako [ɕ]

pśed ‹c›, ‹ć›, ‹k›, ‹t› (a potencielnje pśed drugimi njespiwnymi obstruentami)

Pśikłady: raźc, broźćo, groźka, wjeźtej

Glědaj teke: Asimilacija.

we wuzuku

Pśikłady: snaź, groź, chabź, wósrjejź

Glědaj teke: Zgubjenje spiwnosći we wuzuku.

Glědaj teke: ‹dź›, ‹t› pśed ‹ź›.