Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹u›

Pismik ‹u› se wugranja ako [u]

w kuždej poziciji

Pśikłady: Huraz, huš, wubogi, wugoŕ, komu, srjodu, buk, dokusow, zbuźiś, bus

Glědaj teke: ‹h›, ‹w›.

‹u› njewugranja se w indigenych słowach žednje ako nimske krotke ‹u› ([ʊ], gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku). Wěcej wó tom: Kaulfürst 2019, b. 20.

Glědaj teke: Rozdźěle pśi wugronjenju (dolnoserbšćina – nimšćina).