Dolnoserbske wugronjenje

Wězba pismikowu ‹dž›

Wězba pismikowu ‹dž› se wugranja ako [d͡ʐ]

w kuždej poziciji

Pśikłady: rdžaś se, Azerbajdžan, pśedžurla

Pokazka: Gaž stoj wězba pismikowu ‹dž› na šawje morfemowu (na granicy mjazy dwěma morfemoma, na pś. mjazy prefiksom a bazowym morfemom), móžo se wóna teke ako slěd dweju zukowu ([d][ʐ] resp. [t]-[ʐ]) wugranjaś: mjodžołty.

Glědaj teke: Asimilacija.

Wězba ‹dž› njewustupujo w indigenych słowach na zachopjeńku słowa abo morfema.