Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [d]

Wugronjenje

Zuk [d] wugranja se pódobnje ako nimske d (na pś. w słowje dann), jo pak jasnje spiwny. Glědaj: W nimšćinje njerealizěrujo se d cesto ako napšawdu spiwny, ale skerjej ako njenapněty konsonant (lenis). Taki rozeznawa se wót ‹t› skerjej z tym, až artikulěrujo se z mjeńšym śišćom a z njenapnětymi artikulaciskimi organami. W serbšćinje pak jo spiwne wugronjenje ‹d› na kuždy pad notne.

Rozdźěl mjazy nimskeju a serbskeju realizaciju ‹d› jo słyšaś, gaž pśirownujoš nagraśi nimskego Dank [daŋk] a serbskego dank [daŋk].

Gaž wužywa se mócnje spiwne, pótakem typiske serbske [d] w nimšćinje, ga klincy to někak tak: Der donnernde Dank des Dorfes.

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [d] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [t], [dʲ].

Glědaj teke: Asimilacija.

Bok Wikipedije wó zuku (nimski)