Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [dʲ]

Wugronjenje

Zuk [dʲ] rozeznawa se wót [d] jano z tym, až wugranja se měki. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka.

Gaž jo rozdźělne połoženje jězyka se wuwědobniło, móžomy rozdźěl mjazy [d] a [dʲ] zwucowaś: Wótchylenje pśi wugronjenju [d] a [dʲ] jo słyšaś, gaž konfrontěrujotej se złožce dy [dɨ] a [dʲɪ]. Rozdźěl w realizaciji ‹d› nastanjo głownje pśez to, až kśebjat jězyka se twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow) dalej pśibližyjo.

Wó rozdźělach mjazy nimšćinu a serbšćinu glědajucy na spiwnosć pśir. [d].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [dʲ] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [d], [tʲ].

Glědaj teke: Ortografiske wóznamjenjenje měkosći, Rozeznawanje twardy : měki.