Dolnoserbske wugronjenje

Konsonanty (sobuzuki)

Zuk rěcy jo pótom konsonant, gaž twóri se z frikciskeju wuscynu abo ze zawěru. K artikulatoriskemu wopisowanju konsonanta słušaju pódaśa wó: (1) městnje, źož wuscyna abo zawěra se twóri (městno artikulacije), (2) pógibliwem organje, kótaryž twóri wuscynu abo zawěru (artikulěrujucy organ), (3) wašni twórjenja wuscyny a wótwórjenja zawěry (wašnja artikulacije, modus artikulacije) a (4) głosowem zuku.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).