Dolnoserbske wugronjenje

Warianta

Rozdźělne realizěrowanje abstraktnych linguistiskich jadnotkow wšyknych rowninow wopisanja.

Na bokach k dolnoserbskemu wugronjenju rozměju se pód tom zapśimjeśim pśedewšym fakultatiwne (liche) warianty, pótakem take, kótarychž rozdźělenje njejo distribucionelnje wótwisne (pśir. LdS, b. 729). Ako pśikład mógu se pomjeniś wšake r-realizacije w nimšćinje abo rozdźělne ó-realizacije w dolnoserbšćinje.

Wěcej wó wariantach wugronjenja w dolnoserbšćinje namakajośo how.