Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [pʲ]

Wugronjenje

Zuk [pʲ] rozeznawa se wót [p] jano z tym, až wugranja se měki. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka.

Gaž jo rozdźělne połoženje jězyka se wuwědobniło, móžomy rozdźěl mjazy [p] a [pʲ] zwucowaś: Wótchylenje pśi wugronjenju [p] a [pʲ] jo słyšaś, gaž konfrontěrujotej se złožce py [pɨ] a [pʲɪ]. Rozdźěl w realizaciji ‹p› nastanjo głownje pśez to, až kśebjat jězyka se twardemu njebju (palatumoju) dalej pśibližyjo.

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [pʲ] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [p], [bʲ].

Glědaj teke: Ortografiske wóznamjenjenje měkosći, Rozeznawanje twardy : měki.