Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [bʲ]

Wugronjenje

Zuk [bʲ] rozeznawa se wót [b] jano z tym, až wugranja se měki. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka.

Gaž jo rozdźělne połoženje jězyka se wuwědobniło, móžomy rozdźěl mjazy [b] a [bʲ] zwucowaś: Wótchylne wugronjenje mjenja Bill [bɪl] a imperatiwneje formy běl [bʲɪl] nastanjo jano pśez to, až kśebjat jězyka se twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow) dalej pśibližyjo.

Wó rozdźělach mjazy nimšćinu a serbšćinu glědajucy na spiwnosć pśir. [b].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [bʲ] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [b], [pʲ].

Glědaj teke: Ortografiske wóznamjenjenje měkosći, Rozeznawanje twardy : měki.