Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [a]

Wugronjenje

Zuk [a] wugranja se pódobnje ako a w nimskima słowoma Kahn, kann, ale mimo rozdźěla krotki – dłujki. Dłujkosć wokala jo w dolnoserbšćinje powšyknje njerelewantna. Weto jo we wjelich indigenych słowach dłujke wugronjenje mólece. We wupóžycenjach móžo se ‹a› pó źěłach dłujko realizěrowaś.

Na zachopjeńku słowa (teke pó nimym ‹h›) njewugranja se normalnje žedno zaknyknjenje (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku).

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [a] wótpowědujo:

  • pismikoju ‹a›
    • w kuždej poziciji

Pśikłady

Pokazki

Bok Wikipedije wó zuku (nimski)