Dolnoserbske wugronjenje

Tabela zapśimjeśow

Tabela spózy pódawa nimske (gl. DDG, b. 21) a dolnoserbske pśestajenje někotarych zapśimjeśow, kótarež se wužywaju na bokach wó dolnoserbskem wugronjenju.

łatyńšćina nimšćina (substantiw) dolnoserbšćina (substantiw) nimšćina (adjektiw) dolnoserbšćina (adjektiw)
alveoli Zahndamm źěsna / alweola alveolar alweolarny
apex Zungenspitze kónjack jězyka / apeks apikal apikalny
corona Vorderzunge prězny jězyk koronal koronalny
dens Zahn zub dental dentalny / zubny
dorsum Zungenrücken kśebjat jězyka dorsal dorsalny
glottis Stimmritze głosowa rycyna / glotis glottal glotalny
labium Lippe guba labial labialny
larynx Kehlkopf gjardło laryngal laryngalny
nasus Nase nos nasal nazalny
os Mund how: gubna jama oral oralny
palatum Vordergaumen twarde njebjo / palatum palatal palatalny
pharynx Rachen gjargawa / gjaršyja / farynks pharyngal faryngalny
uvula Zäpfchen copk / uwula uvular uwularny
velum Hintergaumen měke njebjo / welum velar welarny