Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [mʲ]

Wugronjenje

Zuk [mʲ] rozeznawa se wót [m] jano z tym, až wugranja se měki. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka.

Gaž jo rozdźělne połoženje jězyka se wuwědobniło, móžomy rozdźěl mjazy [m] a [mʲ] zwucowaś: Wótchylenje pśi wugronjenju [m] a [mʲ] jo słyšaś, gaž konfrontěrujotej se złožce me [mɛ] a mje [mʲɛ].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [mʲ] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuk [m].

Glědaj teke: Ortografiske wóznamjenjenje měkosći, Rozeznawanje twardy : měki.