Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [j]

Wugronjenje

Zuk [j] wugranja se pódobnje ako ‹j› w nimskich słowach ako ja, jeder. Glědaś dej se na to, až wugranja se w nimšćinje ‹j› cesto ako šurowański zuk (frikatiw) [ʝ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) město aproksimanta [j]. Togo wugronjenja dejali se w serbšćinje wobijaś. Pla zuka [j] jadna se wó [i], kótarež njama gódnotu złožki, na pś. w nimskem słowje ge.nial (dypk markěrujo granicu złožkowu).

Rozdźěl mjazy (w serbšćinje njewužywanym) [ʝ] a typiskim serbskim [j] jo słyšaś w slědujucych pśikładach: nimski ja [ʝa] – dolnoserbski ja [ja], nimski Jot [ʝɔt] – dolnoserbski jot [jɔt].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [j] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuki [i], [i̯], [ɪ̯].

Bok Wikipedije wó zuku (nimski)