Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [gʲ]

Wugronjenje

Zuk [gʲ] rozeznawa se wót [g] jano z tym, až wugranja se měki. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka.

Gaž jo rozdźělne połoženje jězyka se wuwědobniło, móžomy rozdźěl mjazy [g] a [gʲ] zwucowaś: Wótchylenje pśi wugronjenju [g] a [gʲ] jo słyšaś, gaž konfrontěrujotej se złožce gy [gɨ] a [gʲɪ]. Rozdźěl w realizaciji ‹g› nastanjo głownje pśez to, až kśebjat jězyka se twardemu njebju (palatumoju) dalej pśibližyjo.

Wó rozdźělach mjazy nimšćinu a serbšćinu glědajucy na spiwnosć pśir. [g].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [gʲ] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [g], [kʲ].

Glědaj teke: Ortografiske wóznamjenjenje měkosći, Rozeznawanje twardy : měki.