Dolnoserbske wugronjenje

Dolnoserbske diftongi

W dolnoserbskej rěcy se wugranjaju wězby zukow wokal+‹w›/‹ł› abo wokal+‹j› ako diftongi, gaž stoje w zacynjonej złožce (pótakem gaž ‹w›/‹ł› resp. ‹j› njesłuša k pśiducej złožce a se śěgnjo k slědujucemu wokalu, na pś. wó-jo-waś). ‹w›, ‹ł› a ‹j› se realizěruju w diftongu ako tak pomjenjony połwokal (w systemje IPA wóznamjenjone z małeju kśiwulu pód pismikom); ‹w›/‹ł› se wugranjatej pśedewšym ako [ʊ̯] (casy teke ako słabe [ʊ̯] abo [u̯]), ‹j› ako [i̯] abo [ɪ̯].

Kombinacija pismikowu ‹i›+‹j› jo wuwześe, wóna se zjadnorijo na [i] resp. [i​ː​] (junij, kij).

Ako zakład za how naspomnjone pšawidła stej słužyłej: Janaš 1984, b. 54, Kaulfürst 2019, b. 26, 28, 35.