Dolnoserbske wugronjenje

Złožka

Fonetisko-fonologiska zakładna jadnotka słowa resp. rěcy, kótaraž drje dajo se intuitiwnje dopokazaś, njejo pak wědomnostnje jadnotnje definěrowana. Ako artikulatoriske kriterije płaśe pówušony dychański śišć (akcent), wótměnjajuca se sonorita jadnotliwych zukow a stopjeń wótwórjenja crjonowu. We fonologiskej strukturje złožki rozeznawa se mjazy (a) jědrom złožki (casowy wótrězk nejwětšeje sonority), kótarež twórje nejcesćej wokale ako nosarje złožki, a (b) zukoweju wokolinu (złožkowe kšomy) marginalnych fonemow, kótarež pomjenjuju se teke głowa złožki (zachopjeńk złožki) a koda złožki (kóńc złožki). (...) Kóńcy se jadna złožka na wokal (...), ga jo wóna »wótwórjona«, kóńcy se na konsonant, jo »zacynjona«; zachopijo jadna złožka z wokalom (...), ga jo wóna »naga«, zachopijo z konsonantom, jo »zawóźeta«.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).

Glědaj teke: Granice złožkow w dolnoserbšćinje.