Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹ó›

Pismik ‹ó› se wugranja ako [ɛ] abo ako [ɨ] abo ako [ʊ]

w kuždej poziciji (z wuwześim pozicije pśed ‹j›)

Pśikłady: kóńc, kóńc, kóńc; dowóźiś, dowóźiś, dowóźiś; bósy, bósy, bósy; , ,

Pokazka: Kuždy powědaŕ dejał se rozsuźiś za jadnu z wariantow a ju pón we wobłuku jadnogo teksta konsekwentnje nałožowaś.

Pokazka: Zukowe dataje k internetowemu słownikoju (gl. dolnoserbski.de/dnw) wopśimjeju z techniskich zawinow normalnje jano (nejwěcej rozšyrjonej) warianśe [ɛ] a [ɨ].

Pismik ‹ó› se wugranja ako [e] abo ako [ɛ]

pśed ‹j›

Pśikłady: chójźiś, gójc, mój, wójś

‹ó› njewugranja se z wukulowaśonyma guboma, pótakem nic ako [ɵ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku), [œ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) abo [ø] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku). Wěcej wó tom: Kaulfürst 2019, b. 20.

Glědaj teke: Rozdźěle pśi wugronjenju (dolnoserbšćina – nimšćina).