Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [e̝]

Wugronjenje

Zuk [e̝] wugranja se pódobnje ako nimske zacynjone e w Tee, jo pak tšochu pówuzwignjony, artikulěrujo se pótakem z tšochu wuzwigjonem kśebjatom jězyka. Kśebjat jězyka pśibližyjo se pśi tom dalej twardemu njebju (palatumoju, gl. Tabela zapśimjeśow).

Jo móžno se ten pógib jězyka wuwědobniś z tym, až pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót wokala [a] pśez [e] na [i] a zasej slědk. Pśi tom njedejali cele wědobnje poziciju gubowu změniś, ale se jano koncentrěrowaś na pógib jězyka. Nejniše połoženje ma jězyk pśi tom pla [a], nejwuše pla [i]. Zuk [e̝] lažy pó droze mjazy [e] a [i]. Wón jo pśisamem identiski z [ɪ], kótarež lažy hyšći tšochu bližej pśi [i].

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [e̝] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuki [e], [ɪ], [i].