Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹h›

Pismik ‹h› jo nimy

w kuždej poziciji

Pśikłady: hapa, hendryška, how, hupka, hyšći

‹h› móžo se fakultatiwnje wugranjaś ako słabučke [h] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku): namšuhyśe.

‹h› móžo se w njeadaptěrowanych cuzych słowach teke wugranjaś ako [h].