Dolnoserbske wugronjenje

Zuk [x]

Wugronjenje

Zuk [x] wugranja se pódobnje ako nimske ch w słowach ako Buch, Tuch, suchen. Wót jězyka twórjona wuscyna, pśez kótaruž pówětš tšužy, jo někak na tej poziciji, źož twóri se teke [k]. Wóna jo pótakem tšochu dalej prězy, nježlic pla nimskego [χ] (Ach-Laut, gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku).

Zacuśe za toś to pógibowanje jězyka móžoš dostaś, gaž pśechada se wóspjet pomałem a mimo pśetergnjenja wót nimskego [ç] (Ich-Laut, gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) na [χ] (Ach-Laut, gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) a zasej slědk: [ç]-[xʲ]-[x]-[χ]-[x]-[xʲ]-[ç]. Pla [ç] jo kśebjat jězyka relatiwnje daloko prězy a wuzwignjony (pśi twardem njebju – palatum, gl. Tabela zapśimjeśow), zuk klincy tšochu wušy. Pla [χ] pak jo kśebjat jězyka tšochu dalej slězy a w nišej poziciji, zuk klincy nišy. Mjazy nima stej dolnoserbskej zuka [x] a [xʲ] słyšaś. Wšykne styri zuki [ç], [xʲ], [x], [χ] su w toś tom rěźe [ç], [xʲ], [x], [χ] słyšaś.

Pśiznamjenja

Wótpowědujuce pismiki

Zuk [x] wótpowědujo:

Pśikłady

Pokazki

Pśir. zuka [k], [xʲ] .

Bok Wikipedije wó zuku (nimski)