Dolnoserbske wugronjenje

Wósebnosći dolnoserbskego wugronjenja

Pśi źěle ze zukowymi datajami za słownik su se někotare cesto wustupujuce problemy wugronjenja identificěrowali. Wóni se how pśedstajiju a wujasniju – njewótwisnje wót wopisanja pismikow a zukow.