Dolnoserbske wugronjenje

Rozeznawanje spiwny : njespiwny, twardy : měki

Kužda rěc ma distinktiwne pśiznamjenja, kenž dowóliju, mjazy zukami a wušej togo mjazy słowami rozeznawaś. Za takimi pśiznamjenjami pyta se cesto z pomocu minimalnych pórikow. Gaž matej w jadnej rěcy dwě słowje samsku licbu zukow, ale njejadnaki wóznam a rozeznawatej se jano z jadnym zukom, pón móžo se to rozeznawajuce pśiznamje wobglědowaś ako distinktiwne pśiznamje. Za nimšćinu ma na pś. rozdźěl mjazy dłujkimi a krotkimi wokalami wuznam. W dolnoserbskej rěcy pak jo kwantita wokalow njerelewantna, nanejmjenjej w indigenem (derbnjonem) słowoskłaźe (gl. Kaulfürst 2019, b. 11-12). Za to ma wóna druge rozdźěle, na kótarež musy se źiwaś.

Za dolnoserbsku rěc wažnej opoziciji: