Dolnoserbske wugronjenje

Słowo

Intuitiwnje pśedpódane a we wobchadnej rěcy wužywane zapśimjeśe za zakładne rěcne jadnotki, za kótarež dajo w bogatej licbje njejadnotne a kontrowersne rěcywědne wopyty definěrowanja. Słowo se charakterizěrujo – wótwisnje wót teoretiskego pśistupa a konteksta wopisowanja – pśez wšake kakosći, kótarež njejsu w detajlu stawnje mimo pśeśiwnosćow (...).

Fonetisko-fonologiska rownina: słowa su nejmjeńše zukowe segmenty, kótarež se daju teoretiski izolěrowaś pśez słowny akcent a granicne signale ako pśestawku, zaknyknjenje a druge. Toś te segmenty izolěruju se na ortografisko-grafemiskej rowninje pśez proznoty w pismje.

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).