Dolnoserbske wugronjenje

Likwidy

Laterale a wibranty twórje gromaźe klasu likwidow („běžnych zukow“).

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).

Glědaj teke: Sonoranty.

Laterale

Gaž gubna jama jo we srjejźi zawrěta a pówětš wuchada rozdźělony pó wobyma bokoma teje zawěry, twóri se tak bocny zuk abo lateral.

W serbšćinje dajo jano lateral [l] a jogo palatalizěrowanu wersiju [lʲ]. W pódpołnocnych a dłujkozajtšnych dialektach wustupujo teke welarizowana warianta [ɫ] (gl. ‹ł›).

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).

Wibranty

Wósebnje komplicěrowana jo artikulacija r-zukow. Wóni nastawaju pśez wibraciske pógibowanje jězykowego kónjacka abo copka a jim se groni wibranty abo intermitěrujuce (pśetergowane) zuki.

W dolnoserbšćinje dajo wibranta [r] a [rʲ] (twarde a měke jězykowe r – gl. Palatalizacija). Wónej nastanjotej pśez wibraciske pógibowanje kónjacka jězyka a płaśitej ako faworizěrowany standard wugronjenja. Pódla togo jo artikulěrowanje ako copkowe r akceptěrowane: [ʀ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku) a [ʁ] (gl. bok nimskorěcneje Wikipedije wó zuku).

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).