Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹v›

Pismik ‹v› wustupujo jano we wupóžycenjach.

Pismik ‹v› se wugranja ako [w] abo ako [v] (njeadaptěrowane wugronjenje ako w nimšćinje njejo rědke)

w kuždej poziciji (z wuwześim wuzuka)

Pśikłady: interview, reservoire, kalvinist, volt

Pismik ‹v› se wugranja ako [f]

we wuzuku, na pś. pśed nimem ‹e›

Pśikłady: live, drive