Nimsko-dolnoserbski słownik

Manfred Starosta, Erwin Hanuš, Hauke Bartels

Nimsko-dolnoserbski słownik

Nimsko-dolnoserbski słownik (DNW) póbitujo wobšyrne informacije za aktiwne nałožowanje dolnoserbšćiny.

Juž wót srjejź lěta 2001 źěłaju w dolnoserbskej wótnožce Serbskego instituta na toś tom nowem słowniku. Wón spěchujo w prědnem rěźe rěc. Wót 2015 dodawane audio-dataje –ilustracije dobrego wugronjenja – zmócniju toś tu za dolnoserbšćinu wažnu funkciju.

DNW wopśimjejo tuchylu něźi 78000 gronidłowych artiklow z wěcej ako 90000 wóznamami a 47000 pśikładowymi sadami. Wón se ceło pólěpšujo a rozšyrja. Słownik pójźo nejskerjej akle za někotare lěta do śišća. How póbitowane informacije drje su do dalokeje měry spušćabne, njejadna pak se w kuždem paźe wó dokóńcnu wersiju jadnotliwych słownikowych zapisow.

Na toś tej adresy namakajośo něnto modernizěrowany a z dodatnymi funkcijami wobogaśony interface k Nimsko-dolnoserbskemu słownikoju. Wón jo južo dlejšy cas był pśistupny ako pódlańska probna wersija. Něgajšna wersija jo se pśesunuła do archiwa a kóńc 2017 se wótšaltujo.

Dalšne informacije namakajośo pód rubriku »informacije«.