Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.16.Pisanje kupkow konsonantow kš, pš, tš

90

Vor dem Vokal y schreibt man stets die Konsonantengruppen , , und nie , , .

Beispiele:

: , moy, yta, wupóywaś usw.

: y, yna, pólěyś se, yca usw.

: byy, chyy, jay, yk, y usw.

91

Vor den Vokalen ě, i schreibt man nie die Konsonantengruppen , , , sondern stets , , .

92

Die Schreibung der Konsonantengruppen , , vor den Vokalen a, e, o, u, vor Konsonanten sowie am Wortende muß erlernt werden.

Beispiele:

: aceń, adnuś, ajaś, ajźu, asny, awiś, ej, et, oma, upa, uška usw. [woglědaś se pśeměnjenja]

: aceń, adnuś, ajaś, ajźu, asny, awiś, ebjat, [Njejo wěcej adekwatny pśikład za pisanje »kš«. Pó wugronu pišo se »kśebjat«] ej, et, oma, upa, uška usw.

: ašaś, awy, ažyś, ec, oso, osty, osyś, uga, uski, ut, užyna usw.

: a, kuak, ach, awa, braojstwo, ocha, huno, wuoba, ojś se, ubiś, ugaś, una, hyka, mjeń, narl, bra, kmó, , usw.