Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.15.Pisanje kupkow konsonantow kś, pś, tś

87

Vor dem Vokal y schreibt man nie die Konsonantengruppen , , , sondern stets , , .

88

Vor den Vokalen ě, i schreibt man stets die Konsonantengruppen , , und nie , , .

Beispiele:

: ěja, ěk, ěn, ěś, ětaś usw. ica, ida, idło, ikaś, iwda, iwy usw.

: ěcka, ěgac, ětš, ěza, sěgaś usw. i, ijazń, imk, isega, , koiwa usw.

: ěsate, ěsć, naěgaś, sěcha, sělaś usw. braik, kmóik, soicka, sigaś, tśi, irožk, wós usw.

89

Die Schreibung der Konsonantengruppen , , vor den Vokalen a, e, o, u, vor Konsonanten sowie am Wortende muß eingeprägt werden.

Beispiele:

: asaś, emje, emjeń, esćijan, ud, ło, mo, no usw.

: e-, ecej, ed, ejma, ejś, eśiwo, ez, ko usw.

: apaś, asaś, jaseb, eśina, wie, o, oak, uko, mjel, mjeń, nu usw.