Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.Pšawopis

1.1. Pisanje zukow1.2. Wósebnosći pśi pisanju někotarych prefiksow1.3. Wósebnosći pśi pisanju někotarych prepozicijow1.4. Wjelike a małe pisanje1.5. Pisanje swójskich mjenjow cuzego póchada1.6. Pisanje cuzych słow1.7. Integrěrowanje cuzych słow we wobłuku fleksije