Pomoc

Struktura artiklow pśedstajijo se how.

Pytanje

Pytaś móžośo za serbskimi słowami

a za nimskimi słowami

Pytaś móžośo tuchylu w normalnem paźe jano za zakładnymi formami, pótakem:

Znamuška z wósebnym wuznamom a skrotconki

{}
zaspinkujotej (casy z prepoziciju zwězane) indefinitne pronomeny, gaž njejo wěste, lěc móžo se frazem teke z nimi wužywaś. Na pś. njejo se dotychměst wujasniło, lěc jo móžno mimo »někomu« teke »{něcomu} na kóžu lězć«. Nimski móžoš groniś »einer Sache zu Leibe rücken«.
stoj ako znamje za to, až móžo se słowo pśed nim flektěrowaś abo z drugimi słowami narownaś. Na pś. mógało město »com◦« teke stojaś »coš, co, comej, cotej, comy, cośo, kśě«, abo město »jomu◦« mógało stojaś »jej, jim, Juroju atd.«
wóznamjenja móžne nimske (pśibližne) wótpowědniki, ako njejsu zapšawym frazeologiske, na pś. kompozitumy (»♠Großmaul« za »wjelika guba«).
( )
zaspinkujotej wóznamowe wopisanja, gaž su te wjelgin powšykne, na pś. »stare grjebło« (gódło) resp. (Schimpfwort, Beschimpfung).
fem.
femininum