Maminorěcna dolnoserbšćina

Korpus maminorěcneje dolnoserbšćiny wopśimjejo něźi 100 góźin awdijowych nagrawanjow, ako su se napórali we wobłuku slěźarskego projekta „Text and audio corpus of native Lower Sorbian“. Pśedewześe jo se w ramiku spěchowańskeje iniciatiwy „Dokumentacija wobgrozonych rěcow“ (DoBeS) spěchowało pśez załožbu VolkswagenStiftung.

Korpus, ako jo se napórał w lětach 2011 do 2016 w Chóśebuskej wótnožce Serbskego instituta, wopśimjejo transkripcije wšyknych zukowych dokumentow, tak až móžo se póbitowaś teke pśistup k nagrawanjam pśez tekstuelny bok.