Dolnoserbske wugronjenje

Zdonk

Teke: bazowy abo zakładny morfem, słowny zdonk, kórjeń.

(1) Morfemy abo morfemowe konstrukcije, kótarymž mógu pśistupiś fleksiske kóńcowki. Togodla płaśe ako zdonki słow rowno tak liche morfemy (schön; pśikład za serbšćinu: slěd – pśisp. redakcije boka) ako teke wótwóźenja (unschön/Schönheit; pśikłada za serbšćinu: wuslědk/slědny – pśisp. redakcije boka) a zestajenja (schöngeistig; pśikłada za serbšćinu: slědkjězd, słowoslěd – pśisp. redakcije boka).

(2) W synchroniskej rěcnej analyzy bazowy morfem, kótaryž stoj ako zakład za wšykne słowa samskeje słowneje familije a jo nosaŕ (spócetnego) leksikaliskego zakładnego wóznama. Tak maju słowa lesen, Leser, unlesbar swój zakład w zdonku les-, kótaryž se specificěrujo pśez słowotwórbne morfemy (-en, -er, un-, -bar) glědajucy na słownu družynu a wóznam. (Za dolnoserbšćinu mógu słužyś ako pśikłady słowa cytaś, cytaŕ, pśedcytański ze zdonkom cyt- a słowotwórbnymi morfemami -aś, -aŕ, pśed-, -ański. – pśisp. redakcije boka)

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).

Glědaj teke: Prefiks, Sufiks.