Dolnoserbske wugronjenje

Pismik ‹x›

Pismik ‹x› wustupujo jano we wupóžycenjach a wugranja se ako w nimšćinje.

Pśikłady: mailbox, luxemburgski, Mexiko, fauxpas