Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Integrěrowanje cuzych słow we wobłuku fleksije“.

Integrěrowanje cuzych słow we wobłuku fleksije

schwalone 2010-10-02, pšawidło N1

Gaž kóńcy substantiw cuzego póchada na pismik i, y, e abo u a gaž wugranja se we wuzuku takego słowa wokal i, e ([e]) resp. diftong aj, ej, oj, zasunjo se pismik -j- w deklinaciji a we wótwóźenjach pśed serbskim sufiksom, kenž zachopijo se z wokalom. To płaśi teke za swójske mjenja. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N1

Glědaj: Jolic až se take słowo dopołnje ortografiski integrěrujo, pódajotej se ie a y ako ij, pśir. 219 ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N1

Wuwześa: Słowa julij, junij, gawdij, kulrabij a gumij pišu se w nominatiwje z ij, rowno až stoj w nimšćinje jano -i, pśir. 217. ... [wěcej…]

schwalone 2011-07-05, pšawidło N5

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na oo, ou, u, a w kótarychž se toś te kupki pismikow w serbšćinje wugranjaju (njeglědajucy na akcent) ako [u], su w dolnoserbšćinje njedeklinabelne. To płaśi teke za swójske mjenja. Wósebne rědowanje za integrěrowanje toś tych słow we wobłuku fleksije njejo pótakem notne. ... [wěcej…]