Dolnoserbski pšawopis

How pśistupnje se zezběrane póstajenja Dolnoserbskeje rěcneje komisije wó temje „Pisanje cuzych słow“.

Pisanje cuzych słow

Pśipódobnjone pisanje (zeserbšćenje) cuzych słow

Zasady zeserbšćonego pisanja cuzych słow

schwalone 2012-03-28, pšawidło 213

– Nime e wobchowajo se w nominatiwje singulara. W dalšnych padach deklinacije a pśed sufiksami jo e fakultatiwne. Źož jo cuze słowo śěžko spóznajobne, dopórucyjo se pisanje e. ... [wěcej…]

schwalone 2012-12-11, pšawidło 215

Substantiwy cuzego póchada, ako kóńce w pismje na -eau, a w kótarychž se toś ta kupka pismikow w serbšćinje wugranja ako [ow], wóstanu w tendency njedeklinabelne. Zeserbšćenje pó mustrje niveauniwow jo móžne. ... [wěcej…]

schwalone 2012-12-11, pšawidło 215

Glědaj: Kupka -eau w stawnje njedeklinabelnych słowach se njeadaptěrujo. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 217

Merke: Die Wörter julij, junij, gawdij, kulrabij und gumij werden durch ij-Schreibung integriert. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło N3

Pólske městne mjenja na -bia, -dia, -fia, -lia, -mia, -nia, -pia, -ria, -wia se sorabizěruju z narownanim -i- pśez -j-. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– změnijo se wesrjejź słowa pśi pšawopisnem zeserbšćenju na je, gaž wugranja se ako je. ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– bleibt am Wortende unverändert, wenn das Wort orthographisch nicht integriert wird. (Zur Schreibung flektierter Formen solcher Wörter siehe N1.) ... [wěcej…]

schwalone 2012-03-28, pšawidło 219

– wird am Wortende eines maskulinen Substantivs mit ij wiedergegeben, wenn das Wort orthografisch völlig integriert wird (vgl. N1). ... [wěcej…]

schwalone 2010-10-02, pšawidło N2

Kupki wokalow -io, -eo, -yo we wuzuku ... [wěcej…]

schwalone 2010-10-02, pšawidło N4

Substantiwy na -oa, -ua, -uo ... [wěcej…]