Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.4.Wjelike a małe pisanje

139

In der Regel wird im Niedersorbischen mit kleinem Anfangsbuchstaben geschrieben.

140

Groß schreibt man lediglich Satzanfänge, Überschriften, Titel usw. (1.4.1.), Eigennamen (1.4.2.), einige von Eigennamen abgeleitete Adjektive (1.4.3.) und Höflichkeitsformen (1.4.4.).

141

In Zweifelsfällen schreibe man mit kleinem Anfangsbuchstaben.

1.4.1. Wjelike pisanje zachopjeńkow sady, nadpismow, titlow a pód.1.4.2. Wjelike pisanje swójskich mjenjow1.4.3. Wót swójskich mjenjow wótwóźone adjektiwy1.4.4. Formy zdwórliwosći