Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.3.Pismik ch

28

Den Buchstaben ch schreibt man in den Wörtern chomot, chóžyšćo, schnuś, schowaś, obwohl der Laut ch in diesen Beispielen gewöhnlich als k ausgesprochen wird.

29

Nach dem Buchstaben ch schreibt man nie i, sondern stets y.

Beispiele:

chyliś, chyśiś, chytańca, chytšy; duchy, měchy, wórjechy, wuspěchy