Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.2.Pismik h

26

Den Buchstaben h schreibt man vor den Vokalen a, e, o, u, y, aber nie vor einem Konsonanten.

Beispiele:

hadrik, hajckaś, heja, hendryška, how, howac, hupa, husćiś se, h, hyšći usw.

Ausnahmen bilden Fremdwörter und Interjektionen:

hirarchija, historija, hi!, hidyhej! usw.

27

Den Buchstaben h schreibt man lediglich als Anfangsbuchstaben eines Stammwortes und seiner Ableitungen.

Beispiele:

hampaś, hantwal, hejduša, huntšo, hynac

Ausnahmen bilden Fremdwörter und Interjektionen:

alkohol, mahagoni, maharadša, ah!, aha!, oho! usw.