Dolnoserbski pšawopis

Pśistupnje se płaśece pšawidła dolnoserbskeje ortografije a interpunkcije. Wuchadnišćowy tekst su wótpowědne knigły Manfreda Starosty w drugem nakłaźe z lěta 1982¹. Změny, ako bazěruju na nowych póstajenjach Dolnoserbskeje rěcneje komisije, su se wót sobuźěłaśerjow Serbskego instituta do teksta zaźěłali. Z kliknjenim na »woglědaś se pśeměnjenja« jo móžno, se dane stawizny změnow pokazaś daś. Dokradnjejše informacije wó wobźěłowanju teksta namakajośo w informacijach.

¹ Starosta, Manfred, Niedersorbische Orthographie und Interpunktion. Regeln. (2., bearbeitete Auflage). Domowina-Verlag: Bautzen/Budyšyn, 1982.

1.1.3.11.Pismik w

50

Vor ě, i, j schreibt man stets den Buchstaben w und nie ł.

Beispiele:

wěcej, wěriś, widły, wina, wjacor, wjas

Vgl. 45.

51

Den Buchstaben w schreibt man vor j(a), auch wenn dieses w z. T. stumm bleibt.

Beispiele:

wjacor, wjas, wjasć, wjasele, wjaža

52

Bei folgenden Wörtern und deren Ableitungen wird der Herkunft nach w vor Konsonanten am Anfang des Wortstammes geschrieben, auch wenn es stumm bleibt. Dieses stumme w tritt in folgenden Konsonantengruppen auf: , wl, wr, , wz.

: włocyś, włoga, włoka, włokno, włos

wl: wlac, wliw

wr: wrjaskaś, wrjašćaś, wrjeśenica, wrjeśeno, wrjos, wrobel, wron, wrośiś, wrota, wrotny

: wša, wšak, wšakoraki, wšaty, wšedny, wšen, wšo, wšojadno, wšowy, wšy (von weš), wšuźi, wšyken

wz: wześ