Dolnoserbske wugronjenje

Wězba pismikowu ‹ts›

Wězba pismikowu ‹ts› se wugranja ako [t͡s]

w kuždej poziciji

Pśikłady: źiśetstwo, wótsunuś

Pokazka: Stoj-lic wězba pismikowu ‹ts› na šawje morfemowu (na granicy mjazy dwěma morfemoma, na pś. mjazy prefiksom a bazowym morfemom), ga móžo se wóna teke wugranjaś ako slěd dweju zukowu ([t][s]): wótsuwaś se.

Glědaj teke: ‹c›.