Dolnoserbske wugronjenje

Artikulěrujucy organ

Teke: artikulator. We wuskem zmysle: Aktiwnje na artikulatoriskem procesu jězyka a gubowu wobźělone źěły spódneje guby a jězyka. Organy artikulacije rozeznawaju se wót městnow artikulacije pśez jich relatiwnu pógibliwosć: (a) spódna guba, (b) kónjack jězyka, (c) prězna kšomka jězyka (korona), (d) pówjerch prěznego jězyka (lamina), (e) kśebjat jězyka (dorsum), (f) kórjeń jězyka (radix), to groni pógibliwe artikulatory.

W šyršem zmysle: wšykne na artikulatoriskem procesu jězyka a gubowu wobźělone źěły zukowego rezonancnego ruma, to groni artikulěrujuce organy (we wuskem zmysle) a městna artikulacije (we wuskem zmysle) (...).

Wěcej wó tej temje na wótpowědnem boce Wikipedije (nimski).